Carai, déu n’hi do l’article que avui (13/4/2013) publica Gregorio Morán a La Vanguardia.

Comença dient: “Aquesta setmana fa 25 anys que publico articles en aquest diari. 25 anys!”

I acaba dient: “Hi ha un ensenyament brutal després de 25 anys d’escriure ‘sabatines’ i és que el que llavors ens semblava insòlit ara no només ens sembla normal, sinó que ni tan sols ho expliquem perquè no és notícia. La realitat ha sortit dels diaris. Aquesta seria la meva conclusió després de 25 anys”.

I em pregunto: la realitat ha sortit dels diaris? Realment hi era més abans? En tot cas no deixa de ser curiós que algú que té la possibilitat de portar “la realitat” als diaris, perquè hi escriu, se’n queixi, no? O els critiqui per, d’alguna manera, no explicar la realitat.

En tot cas, molt interessant.