És sabut que al Poblenou i al 22@ moltes clavegueres fan pudor. Per això crida l’atenció la notícia que surt avui als diaris: “Retiren 500 tones de formigó de les clavegueres del Poblenou”. Ho fan per intentar minimitzar el problema de la pudor, ja que han arribat a la conclusió que aquest formigó -i la poca inclinació del terreny- provoquen que les aigües fecals s’hi estanquin. El més curiós és l’origen del formigó: “abocaments il·legals d’obres des dels anys 80, de les obres preolímpiques”. Chapeau! Es veu que ja n’han netejat 20 dels 30 quilòmetres de clavegueram de la zona.