L’Avinguda Diagonal és dels carrers que més il·lusió m’ha fet que il·luminessin, perquè l’he vist sempre però mai així!

No hi ha cap article relacionat.