A la NPR he sentit una entrevista a Paul Johnson (Manchester 1928), un dels principals historiadors anglesos contemporanis. Parlava de la seva última obra que es diu simplement “Churchill” i que és un repàs a la vida del polític. Diu que una vegada a Churchill li van preguntar quin era el seu secret i que ell va contestar: “Conservation of energy: never stand up when you can sit down; never sit when you can lay down!”. Vaja que si podeu seure no us quedeu drets i que si us podeu estirar no us quedeu asseguts,  la qüestió és conservar l’energia per quan sigui necessària, m’ha agradat! En un altre ordre de coses li han preguntat a Johnson quins eren segons ell els trets que van fer de Churchill un home d’Estats de les seves dimensions i ha respost: “Courage, Judgement and Willpower”, que jo entenc com a coratge, sentit comú i voluntat de poder, no? Diu que aquestes tres característiques són un “winning trio”, són guanyadores i que només poques vegades es donen juntes, només en els casos de grans homes d’Estat. Sents això i et quedes rumiant-hi…

No hi ha cap article relacionat.