Ho escoltava fa uns dies per ràdio: cada cop més vivim al per al present, sense tenir en compte el passat ni el futur. Per exemple: per què estalviar si una crisi financera se’ns pot endur els estalvis?  Es veu que el teòric dels mèdia Douglas Rushkoff expressa això en el llibre: “Present shock: when everything happens now“, el xoc amb el present que ens trobem quan “tot passa ara”. La teoria de l’autor és que quan vius en un present tan “urgent” com l’actual, navegant en una riuada de tuits i d’estatus i dins d’un cicle d’informació 24h/7 dies a la setmana, tant passat com futur perden prioritat… Ja té raó, oi?

No hi ha cap article relacionat.