Escriu Timothy Garton a The Guardian: “L’euro sobreviu, però on són els europeus? Desajust entre una sola moneda i 17 nacions democràtiques”. I continua: “Igual que en el seu moment es deia: ‘Hem fet Itàlia, ara hem de fer els italians” ara podem dir que “hem fet l’euro i la seva crisi està desfent europeus. Gent que en el seu moment eren entusiastes d’Europa ara han tornat a estereotips nacionals”. Bé en concret diu “to angry national stereotypes”. Ja té raó… El que fa ràbia és que ens ho diguin des d’Anglaterra i des de la seva còmoda posició, sense ficar-s’hi però amb dret a crítica i a somriure sota el nas.

No hi ha cap article relacionat.