En la nova enquesta us pregunto si teniu i utilitzeu twitter. Curiosament al meu voltant físic (amics, companys…) s’utilitza molt poc, no existeix i en canvi al meu entorn digital és l’eina clau des de ja fa un temps. Twitter pot ser moltes coses: informació i periodisme però també xats i xafarderies. La gràcia és que cadascú pot triar quin ús li vol fer. En feu algun vosaltres?

No hi ha cap article relacionat.