Les reflexions polítiques d’Antoni Puigverd en general no m’agraden, però avui trobo que l’encerta bastant quan, en relació al sistema de partits catalans que està sorgint arran del bucle en què ens trobem diu: “Els ciutadans catalans que eren, majoritàriament, ambigus (sentiment de pertinença compartit) estan trian, de grat o per força, bàndol afectiu i identitari”.

No hi ha cap article relacionat.