No sé si ja heu anat a mirar què carai és això de la campanya “esto solo lo arreglamos entre todos”, jo ho he fet avui. Els primers cartells els vaig veurres a l’exterior dels quioscos de Barcelona. Avui la frase ha tingut una presència espectacular als diaris i un bon exemple és la inserció que veieu a dalt, de La Vanguardia: de punta a punta i amb informacions per sobre i per sota. Diu que davant la generació de tanta desconfiança ell ha creat la “Fundación Confianza”, que vol impulsar uns valors “que actuïn de palanca per la recuperació de la confiança desapareguda amb la crisi”. Home, com a mínim han aconseguit que ens hi fixem. aa

No hi ha cap article relacionat.