L1090257

La imatge és curiosa: l’Ajuntament de Sitges ha “habilitat” un carril per cotxes sobre el passeig de la Ribera, entre el poble i l’hotel Calípolis.  El motiu és que tota la zona està en plena reforma. El carril va en direcció cap a Terramar, els contxes que van al poble circulen per la calçada.  

L1090255

L1090233