L1010001En la vida anterior d’aquest blog, l’Ie Komori -tan de bo aparegui per aquí aviat!- ens va explicar que això de les bambes que pengen  (shoefiti) no volen dir “zona de droga” ni “ghetto” ni … De fet per Internet trobes tot tipus d’explicacions, des d’algunes de molt sinistres a d’altres que tracten el fenòmen com a pur folclore adolescent! Però el que ens interessa aquí és observar com la moda es va extenent per Barcelona… L1010005Havíem vist fotos de bambes penjades a cables del Turó de la Peira, de l’església de Sant Just i Pastor, de Gràcia. L’última bamba que hem detectat penja d’un cable del carrer Joaquim Costa, a l’alçada de Ferlandina. Més concretament, davant l’establiment ”Wash and dry Sha”. No dic que em veieu aviat escalant una paret intentant penjar unes Nike velles, però  aquesta moda té un punt d’incògnit i trencador que  m’agrada.  Si en veieu i teniu càmera a mà, envieu-nos la foto, entre tots podem seguir el rastre del “Shoefiti” a Barcelona…

No hi ha cap article relacionat.