“El gran mestre no explica el que sap, sinó que ensenya a saber més que ell. (···) El bon professor aconsegueix que el discuteixin, no que l’imitin”.

I També: “Les ciutats -tret d’uns nuclis d’excel·lència presencial- ja no caldran en un món unit en xarxa al món virtual, però dispers a l’immens suburbi real”

Molt bo. Ho explica l’historiador Peter Burke a La Contra de La Vanguardia.

Em quedo amb aquest últim concepte, que ja és cert però anirà a més: l’immens suburbi… mundial.

No hi ha cap article relacionat.