He penjat aquest vídeo per la seva part final, quan Joan Maria Nin, director general de La Caixa diu: “Hem d’exportar més, hem de ser més productius, hem de ser més eficients i hem de ser molt més austers. No es pot viure en el ritme en què estàvem vivint. Ens ho diuen els alemanys: ‘Metre vostès vivien com vivien mirin la trajectòria d’Alemanya els darrers 10 o 15 anys. Què importàvem de fora, quin ritme de vida teníem i quin esforç social hem fet de millora de la productivitat, de sacrifici de les persones, de les famílies, les patronals, els sindicats per arribar a la situació equilibrada actual. Més austeritat i menys importacions”. Joan Maria Nin ha estat el convidat a la segona sessió del cicle “Barcelona 2050”, que commemora el 150 aniversari de l’Ateneu Barcelonès amb les reflexions de futur de personalitats catalanes. El missatge de Nin ha estat esperançador: les coses s’estan fent bé tot i que encara està pendent de resoldre el gran fet diferencial de la crisi espanyola, l’immobiliari i els seus efectes sobre el sector financer. “Però no us penseu que les altres economies europees estan tan bé. Sí que nosaltres tenim aquest fet però d’altres països tenen altres problemes”.

No hi ha cap article relacionat.