L’Assemblea de veïns de la plaça Vila de Madrid ha fet públic avui un comunicat on informa que tot i que la regidora de Ciutat Vella, Itziar González, ara sí que els rep i els escolta, encara no s’ha compromès per escrit en res. Els veïns fa setmanes que reclamen el compliment de 7 punts que assegurin que la plaça no es degradi. Com que des d’aquest blog hem seguit de prop el tema i recolzem els veïns en unes peticions que considerem del tot necessàries, reproduïm a continnuació el seu comunicat:
 
“Volem informar de l’estat de la qüestió a febrer de 2010.
 
1.- Que l’Assemblea Veïnal ha presentat insistentment a la Regidoria de Ciutat Vella un recull de 7 punts bàsics per a la dignificació de la Plaça.
 
2.- Que la Regidoria finalment ha escoltat, i que després de diverses reunions, s’ha compromès verbalment (de manera presencial o telefònica) a estudiar i donar solució a cadascuna de les 7 reclamacions proposades.
 
3.- Que a dia d’avui encara no s’ha rebut cap compromís per escrit amb la resposta a la solució dels 7 punts, ni cap calendari d’execució.
 
4.- Que el veïnat de la Plaça continuem la tasca de denúncia pública a través dels balcons i mitjans de comunicació amb l’única finalitat de aconseguir per escrit, compromisos i calendaris d’execució, que evitin definitivament la reproducció dels problemes crònics d’aquesta plaça.
 
5.- Que la campanya de denúncia és indefinida i activa fins aconseguir els 7 objectius reclamats.
 
S’ofereix informació puntual a través del bloc veïnal “

No hi ha cap article relacionat.