He rebut un correu que diu: “M’han avisat que estan desmuntant els pavellons de venda de llibres que hi ha al davant del Seminari, al carrer Diputació entre Balmes i Enric Granados. Es tracta d’un espai per a la venda de llibres vells, inaugurats l’any 1967 i que darreradament estava especialitzat en la venda de porno, en un deplorable estat de conservació de les instal·lacions i en unes condicions higuièniques bastant dolentes…”

És veritat que sempre els hem vist allà, entre la Universitat i el Seminari, però que ja fa molts anys que fan bastanta pena…

 

Per cert, si els desmunten, que algú pensi a conservar aquesta placa que recorda la inauguració dels pavellons per part de José María de Porcioles, l’any 1967. Per més informació cliqueu aquí.

No hi ha cap article relacionat.