Explica The Sunday Times (24/febrer/2013) que per als 440 alumnes del Gladstone School de Londres l’anglès és una llengua estrangera, cap d’ells la té com a materna. Ara fa un any uns inspectors d’ensenyament britànics van avisar que el grau de coneixement d’anglès dels alumnes d’aquesta escola era “inadequat”. Però un any més tard consideren que ha millorat i li han donat una puntuació millor, de “Good”.

No hi ha cap article relacionat.