L1340338.JPG

També he vist llargues cues davant del Palau de la Virreina…

HMandarin.jpg

 i de l’Hotel Mandarín, de gent que volia aprofita el 48hOpenHouseBCN per visitar edificis singulars de la ciutat.

L1340339.JPG

Cal deixar constància que des del compte de Twitter de l’organització s’ha anat donant puntual informació de l’estona de cua que hi havia als principals edificis.