cinemaUrgell.JPG

Tanca el cinema Urgell (grup Balañá),  el més gran de Barcelona amb 1832 localitats. No sé si hi heu anat recentment, però és una sala immensa, quan hi entres dius ‘guau’! Però està clar que els temps li anaven a la contra i feia temps que es parlava del seu tancament, fins i tot crec recordar que hi havia el projecte d’obrir-hi un parc interior públic. El 20 de setembre hauria celebrat els 50 anys, però si res no canvia no hi arribarà, es quedarà amb 49 anys de vida laboral, de servei i oci a la ciutat.

No hi ha cap article relacionat.