En total heu votat 38 lectors: 28 a favor de la prohibició de fumar a tots els bars i locals; 9 en contra i n’hi ha un que tant li fa. Jo hi estic molt a favor, ja era hora que la roba ens deixi de fer aquella pudor i que ens facin respirar aquell aire!

No hi ha cap article relacionat.