Només 12 persones han contestat l’enquesta que en aquest blog vam començar el dia de la vaga de funcionaris, menys del que és habitual. La pregunta diu: “T’afegiries a una vaga general?” i està obtenint molta menys resposta del que és habitual. 5 heu votat que sí, 5 que no, un que està a l’atur i el dotzè és estudiant. No sé vosaltres, però jo tinc la meva pròpia interpretació: que parlar de vaga general dóna mal rotllo perquè molta gent tindria molts motius per fer-ne, però pensen que com diria Jordi Pujol: “ara no toca”. Perquè qui pugui fer vaga vol dir que té feina, és clar, i qui té feina i no és funcionari més aviat està pendent que no el facin fora. D’altra banda, els sindicats han decidit avui que de moment s’esperen a  que passi l’estiu per convocar-la.

No hi ha cap article relacionat.