Els Ferrocarrils estan fent una campanya de civisme que es concreta amb decoració pro-comportaments-cívics en alguns vagons. Els missatges són molt diversos i fets amb prou gràcia. M’he fixat especialment en aquest, em molesta que alguna gent, poca, es posi a escoltar música sense cascos, amb el telèfon. I aquest cartellet (enganxat del sostre) precisament diu: “Gaudim de la música en la intimitat”. De missatges n’hi ha molts. També un que demana que la gent no posi els peus sobre els seients, que en el cas dels Ferrocarrils és especialment important perquè són seients “acolxats”.


No hi ha cap article relacionat.