Diari Sport

Un home llegeix el diari Sport en un banc de la Ronda Sant Antoni. Potser al seu banc de cada dia, aliè a les obres que n’alteren la normalitat.

No hi ha cap article relacionat.