He rebut aquest missatge que transcric literalment:

“El dilluns, al capvespre, a casa seva, acompanyat de la seva esposa Maria Colom, morí en pau Joan Llopis Sarrió, després de llarga malaltia. El proper 17 de juliol hauria fet 80 anys.

Especialista en litúrgia i en informació religiosa, doctor en teologia, formà part d’una de les comissions conciliars. Participà en la fundació de l’ Institut Superior de Litúrgia de Medellín i fou professor de la Facultat de Teologia de Barcelona i de la Universitat de Teologia de Salamanca. Participà activament en les tasques del Centre de Pastoral Litúrgica, especialment com a membre del consell de la revista Phase. Fou responsable, amb el seu amic Joaquim Gomis, de la pàgina de informació religiosa del diari Avui des del primer número. Col.laborà també en la revista Foc Nou, que recentment li dedicà bona part d’un número. També fou col.laborador de Serra d’Or i de Qüestions de Vida Cristiana, amb Evangelista Vilanova i Maria Martinell de qui era bon amic. Autor de nombrosos llibres, traductor, fins els darrers mesos no deixà de treballar. Descansi en pau”.

No hi ha cap article relacionat.