Segons un estudi de l’Oficina d’Estadístiques Nacionals (ONS) publicat per The Guardian, la proporció de gent que es declara com a “heavy drinking” ha baixat un terç el Regne Unit, “potser -diu el diari- com a conseqüència de les campanyes governamentals fetes a partir del 2000 en constatar que creixia molt l’alcoholisme femení. Les estadístiques també mostren un fort increment de les famílies monoparentals (pare o mare i un fill) i que ha crescut molt el nombre d’adults d’entre 25 i 44 anys que viuen sols: l’any 1973 eren un 2% i ara són un 10%.

No hi ha cap article relacionat.