L1340333.JPG

Mireu la cua que hi havia a la plaça Vila de Madrid, diumenge 28 d’octubre (2012) a quarts d’una!

L1340324.JPG

Tot era gent que volia aprofitar la jornada de visites gratuïtes dintre de l’Open House BCN 2012.

L1340325.JPG

Diu que al final tothom que ha esperat hi ha pogut entrar. Santa paciència!

No hi ha cap article relacionat.