Durant la presentació del llibre sobre el periodista Tristán La Rosa també vaig enregistrar aquest vídeo, que és una delícia escoltar. Lluís Foix fa memòria d’aquí i d’allà: parla de com funcionen a La Vanguardia els canvis de director, com hi intervenia l’anterior Conde de Godó, com Tristan La Rosa volia ser director i no ho va ser i com els germans Nadal ho volien ser i tampoc no ho van ser. “A La Vanguardia passen aquestes coses, és fascinant: et nomenen sense que ho hagis demanat i et fan fora sense haver-ho demanat”. Aquest vídeo és com un capítol d’un llibre de memòries!

No hi ha cap article relacionat.