P1040302.JPG

(Fotos i informació d’un amic meu, el Cesc, que hi va anar i m’ho ha fet arribar)  

Lluís Permanyer -cronista de Barcelona-, Jaume Trilla-catedràtic de Pedagogia de la UB- i Teresa Guillaumes -directora actual de l’Escola del Mar- van participar dissabte en la celebració del 90è aniversari de l’Escola del Mar de Barcelona.

Escola del Mar (Barceloneta)-0.jpg

L’Escola del Mar, inaugurada el 26 de gener de 1922 a la Barceloneta, va haver de ser traslladada el 1938, a causa d’uns bombardejos, a l’actual Museu Etnològic de Montjuïc. I acabada la guerra la van instal·lar a la seva ubicació actual del Guinardó.

“El 1906 hi havia a Barcelona 37.000 nens sense escolaritzar a Barcelona. El 52% dels fills dels obrers estaven afectats per la infecció de la tuberculosi. Això va fer que el 1910 es creessin escoles al Districte 6è del Raval, les anomenades semicolònies de platja, on es feia gimnàssia sueca.

L’èxit d’aquesta iniciativa va fer que el 1918 el pedagog Pere Vergés dirigís els banys de mar pels alumnes de les escoles de Barcelona. En aquella època la relació de Barcelona amb el mar era pràcticament inexistent, urbanísticament Barcelona estava d’esquenes al mar.

Durant la República, Macià i Lecorbusier van començar a treballar per canviar aquesta situació. Ferrer i Guàrdia, l’escola Montesori i Rosa Sensat van representar el nou canvi d’actitud i d’ensenyament. A la vegada, va sorgir l’interès per l’educació física inclosa en la formació dels estudiants, sobretot a través de la natació. El Club Natació de Barcelona va tenir l’origen en aquest moment.

P1040289.JPG

L’Ajuntament de Barcelona va voler crear una nova línia educativa, amb biblioteques públiques i una xarxa important d’escoles municipals, ideada per Manuel Ainaud i desenvolupada per Josep Goday.

En aquest context es va crear l’Escola del Mar, construida amb forma de vaixell i ubicada en una platja de la Barceloneta, a l’angle entre el carrer Vinaròs i el carrer Almirall Aixada.

Era una escola encarada obertament al mar i a llevant, senzilla, funcional, alegre i útil. S’hi ensenyava però també s’otorgava felicitat. L’Escola del Mar va ser dirigida per en Pere Vergés. El transport era gratuït per als seus alumnes i mestres, les edats dels alumnes eren compreses entre els 5 i els 14 anys i es preferia nens de famílies humils.

P1040289.JPG

Hi havia 4 aules (1 per nens, 2 per nenes, 1 per parvulari) i una aula per a projeccions, activitats musicals i conferències. Entre les activitats formatives que s’hi realitzaven destacava l’observació meteorològica i el fet que aquestes formessin part de la xarxa d’observacions meteorològiques del Servei Meteorològic, encapçalat per Eduard Fontserè.

També, i molt important, destacava el joc dels colors del mar (blau, blanc i verd), promogut per motivar els alumnes. Cada alumne pertanyia a un color i el color que guanyava passava a dirigir les activitats de l’escola durant un perìode de temps determinat.

A l’Escola l’ordre era impecable i mai no es va produir cap ensurt a la platja. Era una escola exemple de cara a l’estranger i va rebre diverses visites internacionals.

El gener de 1938, durant un bombardeig, va caure una bomba sobre l’Escola del Mar i la va convertir en cendres. Més tard, l’Escola es va traslladar a l’edifici de la Rosaleda a Montjuïc (avui, Museu Etnològic) i el 1948, a l’actual edifici, una antiga vivenda particular del barri del Guinardó.

P1040335.JPG

(Aquest va ser el primer dels tres actes amb què se celebrarà el 90è aniversari de l’Escola del Mar. El 12 de maig es farà una paella a la mateixa platja de la Barceloneta on es trobava ubicada l’originària Escola del Mar i cap a finals de setembre es farà un acte artístic a l’edifici de la Rosaleda, situat a Montjuïc, edifici que va acollir l’Escola del Mar després del bombardeig de la Barceloneta.Per cert, m’expliquen que la novel·la de Lluís Llach fa referència a l’Escola del Mar)