L1290001.JPG

En un altre moment de la seva intervenció en la presentació del llibre ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor?” de Manuel Campo Vidal, el sociòleg Manuel Castells va parlar de com afronten les grans empreses de comunicació la nova situació arran de l’expansió de la comunicació en xarxa i també va donar una possible explicació al per què de l’adquisició d’empreses espanyoles de comunicació per part de Berlusconi:


El canvi fonamental que introdueix el nou paradigma de la comunicació és segons Manuel Castells que “elimina els monopolis del món de la comunicació. Les grans empreses s’intenten agafar com a desesperades a mantenir encara un cert temps les rendes d’estar control·lant la comunicació però saben que això se’ls acaba. Quan? Com? De quina manera? A quina velocitat? Depèn del país i sobretot de la capacitat de transformació de les societats, la capacitat del sorgiment de cultura d’autonomia en les societats”.

“Manuel Campo Vidal parlava del control italià dels mitjans de comunicació espanyols. Jo tinc una hipòstesi sobre per què passa això: saben que estan perdent Itàlia. El control de la comunicació italiana per Mediaset i per un govern organitzat per Mediaset, és a dir per Berlusconi, depenia exclusivament del sistema de poder de Berlusconi i això s’ha acabat: s’ho han acabat les dones i els mercats financers. Amb aquesta combinació de mercats farts i dones fartes s’ha acabat el Duce 2 que és Berlusconi. Hi ha hagut un desplaçament cap aquí esperant que aquí siguem més tontos, subestimant la capacitat cultural d’autonomia de la societat catalana i espanyola”.

(seguirà)