Gairebé en directe! Els redactors l’diari Ara estan tancant la primera edició del diari i del portal www.ara.cat. Unes imatges i unes hores històriques. Desitgeu-nos sort i inspiració!

No hi ha cap article relacionat.