Mireu quina bona pinta fan aquestes coliflors a Cal Neguit, parades 250-251 i 252 de la Boqueria! Van a zero vuitanta el quilo i venen directes del Baix Llobregat!

blog neguit2

No hi ha cap article relacionat.