grafiti.jpg

“SE PROHIBE FIJAR GRAFFITI”, així de contundent i en majúscules. La pintada la trobes aquests dies a moltes parets del Raval. A primer cop d’ull pot enganyar però a la que en veus dues o tres de seguides ja queda clar que simplement és l’última escampada de pintades, de grafits al barri. Una contradicció que té la seva gràcia i que està força present, al menys a la zona nord del barri.

No hi ha cap article relacionat.