La dura crisi sembla haver ofegat les crítiques contra el turisme de Barcelona. Fa uns anys les queixes de molts barcelonins sobra la “usurpació” del centre de Barcelona per part dels turistes eren constants. Ara el debat ja no està al carrer.

Podria ser per resignació però nosaltres creiem que és perquè els crítics han sucumbit a l’evidència que el turisme és a la capital catalana un dels pocs sectors que està resistint a la tempesta econòmica i que és en bé de tots que segueixi creant o com a mínim no perdent ocupació.

Però precisament ara que Barcelona mostra malgrat tot la seva impressionant força com a centre turístic és el moment d’evitar que aquest sector econòmic es converteixi en una bombolla que acabi esclatant.

Hotelers, comerç i associacions de veïns haurien de consensuar una estratègia que a mig i llarg termini consolidés un turisme de qualitat a la ciutat. Divers i cultural, el mínim invassor possible, el mínim trencador del dia a dia.

I que en setmanes com les que vivim, del Mobile World Congress, no s’aprofiti amb preus desorbitats de l’èxit col·lectiu de la ciutat. Perquè no ens podríem permetre que el turisme es convertís definitivament en una nova bombolla.