L1340473.JPG

Diria que era el carrer Pau Claris, zona d’on l’Ajuntament va retirar els contenidors d’escobraries. Al fons veieu sirenes dels mossos, que barraven el pas perquè uns metres més enllà circulava la manifestació dels col·lectius anarquistes i “alternatius”. Em va sorprendre veure amb quin ordre els veïns havien deixat les seves escombraries al racó on habitualment hi ha els contenidors. A cada cantonada, bosses d’escombraria juntes, col·locades de forma compacte. Millor impossible. I és que, que els barcelonins som una gent civilitzada també es veu en detalls com el que mostra la imatge.

No hi ha cap article relacionat.