“Ausbanc Consumo”, que es presenta com a associació d’usuaris de serveis bancaris, ha convocat per dijous 25 de novembre una concentració en defensa de que “els drets dels clients dels bancs es compleixin i que la financiació (sic) arribi als comerciants i empresaris de Catalunya”. Diu que durant l’acte es parlarà de diverses crisis d’inversió, com la de Lehman Brothers, clips, swap o els bons islandesos, així com de la inclusió de clàusules abusives als contractes bancaris. Tot plegat tindrà lloc a la plaça Antoni Maura 6, de Barcelona. “Tu presencia será vital para llegar a la opinión pública”, concluen.

aaa

No hi ha cap article relacionat.