La lògica del que diu aquest cartell és tan aplastant que un es planteja com és que no se li havia acudit a ningú abans! E-cristians porta dies publicitant aquest eslògan pels carrers de Barcelona. Se’ls ha de reconèixer un disseny clar, lletres grosses i provocadores. Rematen l’eslògan amb una conclusió que com el text principal em recorda els sil·logismes que m’ensenyaven als Escolapis de Diputació, a classe de filosofia, aquelles frases que de tan lògiques eren totalment absurdes: “El 2020 (els avortaments) hauran estat la causa de perdre 211.316 milions d’euros”.

No hi ha cap article relacionat.