54 lectors heu participat en el sorteig de les coques de Sant Joan de La Colmena, amb missatges al blog, a gmail i a Facebook. Moltes gràcies, hem superat les participacions de sortejos anteriors, el dolç tira!  Poso el nom del guanyador del sorteig als comentaris…

No hi ha cap article relacionat.