Aquesta vegada va ser la trucada d’una lectora la que em va avisar d’un detall que se’ns hagués passat per alt: “Guillem, a la vora de la Gran Via hi ha un sac ple de rajoles de terra hidràulic que han tret d’un edifici de Villarroel”. Així que m’hi vaig acostar un moment a fer les fotos. Realment, quina pena, eh? La temptació era agafar-les totes però per aquest cronista era una missió impossible, així que si més no en deixo constància. Gràcies per la informació, Esperança!

No hi ha cap article relacionat.