En un tres i no res van i canvien aquestes lones gegants dels edificis. No fa ni una setmana que vèiem la de Calvin Klein que impressionava les turistes i ara ja no hi és. L’ha substituï aquesta de Coronita, que veieu a la foto, cobrint la façana de la joieria Bagués.

No hi ha cap article relacionat.