Col·loco aquestes imatges abans de saber de què es tracta. Si algú ho sap que ens ho expliqui i sinó ja us ho diré més tard. En tot cas la “notícia” és que a la plaça dels Àngels hi han instal·lat aquests seients grocs que van signats per “VIENA” i que fan l’estada a plaça més còmode i entretignuda a la gent que hi passa i que hi patina.

No hi ha cap article relacionat.