Encara hi ha taxistes que protesten per la desaparició del “seu” pàrquing per la plaça dels Països Catalans de l’Estació de Sants. El millor del cartellet d’aquest vehicle és com ho remanata, aquest “como siempre hubo”. A mi particularment també m’era més pràctic com estava abans que com ho van deixar després de les obres. I ja veieu que aquest taxista també es queixa de la llei “omnibus” que pretèn liberalitzar els preus deñ transport privat aplicant una directiva de la Unió Europea. Els taxistes consideren que això legalitzaria “de facto” el que ells anomenen “taxis pirates”. 

No hi ha cap article relacionat.