A quarts de vuit del vespre de dilluns 14 de maig m’he creuat amb una mani d’estudiants que venien de plaça Catalunya i a pas veloç han entrat al pati de la Facultat de Filosofia de la UB al Raval. Cridaven: “No, no, no a la privatització” i “Universitat pública i de qualitat”.


No hi ha cap article relacionat.