L1310430.JPG

L’economista Arcadi Oliveres ha presentat el seu llibre “Diguem prou” aquest vespre a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. De les moltes coses que com sempre ha dit em quedo amb  la seva valoració del projecte Eurovegas, com a mostra de la crisi de valors en què creu que estem immersos. Ffins ara no li havia sentit parlar del tema…


“Aquesta crisi no és estrictament parlant una crisi econòmica una sinó que agrupa moltíssimes crisis més. N’hi ha una que és bàsica, l’alimentària. També l’ecològica. I sobretot, sobretot és una crisi de valors. Sinó ja em diran vostès: ¿Com s’ha pogut plantejar en aquest país la possibilitat d’establiment d’una cosa que es diu Eurovegas? ¿Com se li pot ocórrer a algú establir quelcom que es digui Eurovegas que és l’absoluta degradació? L’absoluta degradació! Drogaddicció, tràfic d’armament, prostitució, negocis bruts, paradissos fiscals, relacions laborals per terra, regals de terreny… I encara hi ha algú que diu que això es pot discutir?  Però amb la crisi dels valors… Per tant, el primer que intenta fer el llibre és fer una síntesi que estem en diferents crisis…”

arcadi.jpg

En el llibre Arcadi Oliveres reflexiona per exemple sobre el fet que “els que posen nota als països siguin els mateixos que especulen amb les finances i retallen els drets socials”.