photo (64).JPG

Aquesta també és una imatge de la crisi, els grans vidres del Club del Propietari, a l’alçada de Jaume I, fa temps que no estan sencers, mostren sempre els senyals de desperfectes provocats per pedres o similars.