Pels pèls he arribat a la conferència que el Director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, ha pronunciat avui al CCCB, titulada “El mercat contra l’Estat”, amb la sala plena i acompanyat per la vídua d’Alfons Comín, Maria Lluïsa Oliveres.

De les moltes coses que ha dit he triat aquest vídeo que en part transcric: -“A Catalunya hi ha una lluita històrica per la recuperació de la sobirania però tingueu present que l’Estat Espanyol l’està perdent. I és clar que en aquesta crisi hi ha una agenda oculta, amb dos objectius:

1) Reduir la sobirania dels estats. La bruixola de la Unió Europea apunta cap a l’objectiu de l’estat federal europeu. I perquè això sigui així cal anar desmantellant les sobiranies dels estats, amb un ministeri de finances a Brussel·les

2) Desmantellar l’estat del benestar

Busquin exemple a Internet “Mecanisme Europeu d’Estabilitat” a wikipedia. O encara millor, llegeixin l’entrevista de Mario Draghi, president del BCEuropeu, al WSJ del 24 de febrer del 2012. Un antic de Golmand Sachs, evidentment. Ell diu clarament: “El model social europeu ha mort”. I sobre el pacte fiscal: “El seu objectiu és que els estats s’alliberin de la sobirania nacional”. Aquest és l’objectiu del Pacte Fiscal: arrebassar la sobirania als estats per transferir-la al centre de la UE i al motor neoliberal”.