portadaara.jpg

Hi ha dies que quan veig la portada de l’ARA penso que jo l’hauria fet diferent. En canvi avui trobo que a l’ARA l’encertem: bon disseny, bona tria d’imatges i un missatge equilibrat. “Avís a Rajoy”, mani pacífica, els piquets i la botiguera espantada, alderulls… Potser criticaria que estèticament la lletra vermella amb fons negre no es llegeix bé, però conceptualment molt bé, és el que va ser.

portadaLV.jpg

… en canvi avui La Vanguardia ha optat per una portada extremista, no? De desacreditació total de la vaga, que qualifica de “parcial” amb el que això comporta a una vaga que vol ser “general”. I sobretot, sobretot, amb la tria d’aquesta imatge única, aquesta sí molt parcial i que m’ha sorprès. Esperava una portada una mica més equilibrada, més enllà del que sigui la línia editorial del diari.

Vaja, que avui trobo que l’ARA ha encertat la portada.

No hi ha cap article relacionat.