Que Barcelona s’hagi convertit en un principal punt d’atracció turística és un èxit col·lectiu. Fins al 1994 la capital catalana es buidava en els períodes vacacionals, com molts encara recorden. Però des d’aleshores l’èxit turístic ha crescut fins a uns límits que s’acosten molt a la saturació. O al menys així ho consideren molts barcelonins i també aquest diari. Els turistes estan arribant fins a barris on fa tan sols dos anys hauria estat impensable de trobar-ne. I hi són benvinguts sempre i quan no suposin un risc per a la vida de barri, que ja ha quedat aniquilada, per exemple, al Gòtic. Creiem que, precisament per a valorar convenientmen la riquesa econòmica i social de present i futur que representa el turisme, ha arribat l’hora de limitar-ne el creixement i de defensar la riquesa que suposa per a la ciutat el manteniment de la vida de barri. A tots els barris.