La crònica d’aquesta crisi ens porta molt sovint al carrer sepúlveda 148, seu del Departament de Treball de la Generalitat. Està sent lloc de protesta habitual dels treballadors afectats per reduccions i per tancaments, sovint coincidint amb reunions que es fan a l’interior. Avui els ha tocat el torn als empleats de la planta que Tradema té a Solsona, dedicada a la fabricació de taulers aglomerats, han tallat el carrer Sepúlveda. El grup portuguès Sonae va comunicar el tancament de la factoria al Comitè d’Empresa poc abans de Nadal.